Gorące wiadomości

Dnia 9 października 2014 roku na stadionie miejskim w Reszlu odbyły się Powiatowe Zawody Piłki Nożnej chłopców w kategorii gimnazjum. Brało w nich udział 7 drużyn, które zostały podzielone na dwie g...
W dniu 14 października 2014r. w Ratuszu Miejskim w Kętrzynie samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Sygnatariusz...
Zawiadomienie o zwołaniu L (pięćdziesiątej) sesji Rady Gminy Srokowo Zawiadamiam, że L (pięćdziesiąta) sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 29 października 2014r. na godz. 1...
INFORMACJA O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.l 12, z późn. zm.) G...
ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i &s...
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Srokowie z dnia 18 października 2014 r. Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, p...
Zapraszamy do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym projekcie współpracy pt.”Młodzież zmienia wieś”, który realizuje Związek Stowarzyszeń LGD9 wraz z litewskim LGD Soleczniki. Celem p...
8 września, w sali etnograficznej Gminnego Ośrodka Kultury Srokowie , odbyło się spotkanie wielopokoleniowe „Nasze korzenie” zorganizowane w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. ...
...
Fundusz SOŁECKI W GMINIE SROKOWO NA 2015 ROK Rada Gminy Srokowo Uchwałą nr XLII/234/14 z dnia 28 marca 2014 r. zadecydowała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Srokowo środków stanowiących FUNDUSZ SOŁ...
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zapraszamy na cykl 7 dwudniowych szkoleń „SZKOŁA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” Zapraszamy do udziału w szkoleniu mającym na celu po...

Gmina Srokowo leży w północnej części województwa Warmińsko-Mazurskiego. Graniczy z gminami: barciańską, kętrzyńską i węgorzewską. Od północy przylega do granicy państwa. Powierzchnia gminy wynosi 19 463 ha. Zamieszkuje tu 4 563 mieszkańców w 12 sołectwach. Gmina Srokowo leży na terenach dawnych plemion pruskich Bartów. Pozostałości po grodziskach pruskich pochodzących z pierwszego tysiąclecia naszej ery znajdują się w miejscowościach: Wilczyny, Jegławki i Bajory. Ponadto Gmina Srokowo zaprasza do zwiedzania: XVI - wiecznego ratusza w Srokowie, gotyckiego kościoła parafialnego w Srokowie, Kanału Mazurskiego, dawnych dworów rycerskich i szlacheckich w miejscowościach: Skandławki, Solanka, Jegławki, Kałki i Brzeźnica, wieży Bismarcka na Diablej Górze, rezerwatów przyrody oraz wielu atrakcyjnych miejsc wraz ze ścieżką dydaktyczną. Na obszarze gminy leżą trzy jeziora: Silec - pow. 119,6 ha, Siniec Duży - pow. 30,6 ha i Siniec Mały - pow. 11,1 ha. Są też 4 rezerwaty przyrody: Kałeckie Błota, Bajory, Kanał Mazurski, Rezerwat Siedmiu Wysp. Przez Gminę przebiega Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani (miejscowości: Wilczyny, Bajory, Brzeźnica, Kałki). Czyste lasy, nieskażone jeziora, piękne krajobrazy zachęcają turystów do aktywnego wypoczynku.

Odwiedzin :
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska